ACTION 24 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

[Τελευταία Ενημέρωση: 10/03/2023]

H SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. (στο εξής «Η Εταιρεία») αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και ως πρωταρχικής σημασίας τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύουμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά την παρούσα Γνωστοποίηση και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω email:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.
Έδρα: ΣΚΙΑΘΟΥ 147
Τηλέφωνο: +30 210 7000707
Γ.Ε.ΜΗ.: 009689001000

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
email: dpo@action24.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 7000707

Τι θεωρείται Προσωπικό σας Δεδομένο

Προσωπικά σας δεδομένα χαρακτηρίζονται όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν και δίνουν έστω τη δυνατότητα της ταυτοποίησης σας. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως είναι το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στοιχεία πληρωμών, στοιχεία αγορών κ.ο.κ.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, τις κατηγορίες των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους:

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένωνΠροσωπικά ΔεδομέναΝομική Βάση Επεξεργασίας
Διαχείριση επικοινωνίας με την ΕταιρείαΠροσωπικές πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες βιογραφικών σημειωμάτων, πληροφορίες αιτήσεων φοιτητών, πληροφορίες αιτήσεων εκπαιδευτικών επισκέψεων, πληροφορίες λοιπών αιτημάτωνΣυγκατάθεση
Διοργάνωση και Διαχείριση διαγωνισμώνΟποιεσδήποτε πληροφορίες μας αποκαλύπτεται για να λάβετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς μας και να απολαύσετε το εκάστοτε έπαθλο μαςΕκτέλεση Σύμβασης Συμμετοχής σε Διαγωνισμό
Βελτιστοποίηση χρήσης ιστότοπουΠληροφορίες σύνδεσης, δραστηριότητα χρηστών εντός του ιστότοπουΠιο συγκεκριμένα: Ο σκοπός εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας έγκειται στην αξιολόγηση της παραμονής κάθε χρήστη στον παρόντα ιστότοπο, τη μέτρηση των χτυπημάτων σε κάθε τοποθεσία της και τη λήψη προτάσεων/ παρατηρήσεων από τους χρήστες για τη βελτίωση των online υπηρεσιών μας

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σε τρίτες εταιρείες που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της, όπως εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων, εταιρείες φιλοξενίας ιστότοπων και εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα προώθησης/διαφήμισης, σε ζητήματα αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη κλπ.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές της Εταιρείας που δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα υποκειμένων

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: info@action24.gr.

Η Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης.
  Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα της πρόσβασης.
  Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας ή/και του Ομίλου προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης.
  Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής.
  Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία ή/και τον Όμιλο.
 5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας.
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.
 6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
  Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης.
  Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία ή/και ο Όμιλος καταδείξουν επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη του δικαιώματός σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, με επικοινωνία στο e-mail: info@action24.gr.

Υποβολή καταγγελίας

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Αλλαγές στην παρούσα Γνωστοποίηση

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

[Τελευταία Ενημέρωση: 10/03/2023]